Taivaallinen Akatemia 28.11.-22.12.2019, Taidetalolla

Taivaallinen Akatemia – Profigura – Järvenpään Taidetalolla 28.11.-22.12.2019
Avajaiset 27.11.2019 klo 18-20
Taiteilijatapaaminen 22.1.2 klo 11-16

Juhani von Boehm
Marja Hakala
Outi Heiskanen
Beata Joutsen
Jari Järnström
Satu Kallikuusi
Annu Kapulainen
Maikki Korhonen
Heini Lehväslaiho
Micke Rahikainen
Mika Vesalahti