Järvenpään Taideseuran vuosinäyttely, 27.10. – 26.11.2023, Galleria Järnätti

Järvenpään Taideseuran vuosinäyttelyn viisi elementtiä.

Näyttelyn kuraattorina olen koonnut näyttelyn viiden teeman mukaisesti. Näyttely alkaa kauneuden käsityksen pohtimisesta ja siitä, miten ihminen on valjastanut kauneuden omaksi ilokseen. 

Seuraavalla seinällä inhimilliset tunteet ja sosiaaliset suhteet johdattelevat miettimään ihmisyyden olemusta. Sosiaalisten piirien kautta luomme ympärillemme turvallista verkostoa, mutta samalla olemme mukana suuressa teatterissa. 

Ihminen on luonnostaan myös rakentaja ja järjestelee elinympäristöään arkkitehtuurin ja materiaalin avulla. Rakennettuun ympäristöön sisältyy paljon tietoa ihmisenä olemisesta.

Luonnonmaisemaa arvotetaan usein ihmisen näkökulmasta ja kauneus on määrittyy katsojan kautta. Ihminen on etäännyttänyt itsensä luonnosta katsojaksi ja kokijaksi.

Eläinten asuttama luonto nähdään villinä ja  pelottavana. Mytologioiden avulla luontosuhteemme saa uskonnollisia piirteitä. 

Viimeisellä seinällä pätevät viidakon lait ja teoksien avulla käydään keskustelua antroposeenisen ja biosentrisen näkemyksen välillä. Voiko luonto olla villiä, muuten kuin ihmisen ahtaasta näkökulmasta katsottuna.

Kuraattori

Niko Saarinen