PUUN PIMEÄ PUOLI, 30.4 – 19.5.2024

Juha Piiroinen Taidetalon Studio

Puun pimeä puoli

Tämä juttu tulee ihan puun taḱaa. Konkreettisesti. Se alkaa sieltä, mikä ei ole näkyvissä ja
sinne se myös päättyy.
Teos koostuu videosta, äänestä, A4-paperista, laudoista, nauloista, tilasta ja tilan
rajaamisesta.
Videolla olevat valokuvat on otettu talvella -23 tavallisessa suomalaisessa metsässä –
rujossa, risukkoisessessa, osin jäsentymättömästi hoidetussa talousmetsässä – siellä,
missä puiden tehtävä on kasvaa siemenestä hakkuukypsäksi. Ei siis missään idyllisessä
erämaassa ikihonkien keskellä. Mutta puupellossakin puut tekevät omiaan, kasvavat
vääräksi ja tarjoutuvat sienien kasvualustaksi.
Metsä on objekti, hyödyntämisen kohde. Puut hakataan ja niistä tehdään tuotteita.
Haluamme kuitenkin samalla kokea puiden läsnäolosta syntyvän metsän rauhan. Kaarnan ja
naavan keskellä ilma on raikkaampaa hengittää ja oksien suhina tasoittaa tuulen.
Voisiko puu olla subjekti? Samanlainen kuin minä, jolla on oma elämä, tahto ja
itsemääräämisoikeus. Jos puu voisi asettaa itse rajansa ja määrittää, miten sitä on sopiva
lähestyä, olisiko kohtaamisemme toisenlainen.

Juha Piiroinen
Järvenpään taideseura, studio
30.4. – 19.5.2024