SEURAAVA ASEMA, 27.9. – 16.10.2022 Työryhmä AJELEHTIVA PYSÄKKI Taidetalon Galleriassa ja Studiossa

Ajelehtiva pysäkki: Seuraava asema
Järvenpään Taidetalo 27.9.-16.10.2022
ti-pe klo 14-18, la-su klo 11-15
Vapaa pääsy

Ajelehtivasta pysäkistä vastaa yhdeksän taiteilijan/puutarhurin muodostama kollektiivi. Osa meistä

viimeistelee taideopintojaan Kuvataideakatemiassa ja Aalto-yliopistossa, osa on toiminut kuva-
taiteilijana jo vuosia. Työskentelemme eri taiteenaloilla ja tekniikoilla ja ikäjakaumamme on suuri.

Meitä yhdistävät kuitenkin puutarhatyön kausiluontoisuuden rytmittämä arki ja vuodenkierto,
läheinen luontosuhde, sekä työskentely Hietaniemen hautausmaalla.
Näyttelykokonaisuuden kasvupohjana on ollut muusikko, kirjailija ja valokuvaaja Patti Smithin
poeettinen muistelmateos M Train (2015). Kirja on kahvin, poliisisarjojen ja yhtä aikaa sekä
määrätietoisen että päämäärättömän vaeltelun ja oleskelun ylistys, jossa eri puolille maailmaa
suuntautuvat pyhiinvaellukset omien idoleiden haudoille ja erilaiset omaehtoiset rutiinit rytmittävät
Smithin melankolian ja kaipauksen sävyttämää arkea.
Kirjasta tärkeimmäksi teemaksi nousi aika. Ehkä osittain siksi, että hautausmaalla ajan eri muodot,
syklinen ja lineaarinen, kohtaavat ja ovat korostetusti läsnä. Vuodet ja vuodenajat seuraavat
toisiaan, toisteisetkin työt ja rutiinit liittyvät konkreettisesti kasvuun ja kuolemaan. Erilaiset rituaalit
ja rutiinit luovat merkityksiä ja auttavat hahmottamaan aikaa ja elämää. Toisaalta näiden hetkien
väliin jää välitiloja, aikaa, jolloin ei silminnähtävästi tapahdu mitään, ja joka voi kuitenkin yllättää
ja täyttyä millä tahansa. Muistaminen ja tarinankertominen ovat lähettejä, jotka kuljettavat meitä
eilisestä nykyhetkeen ja takaisin.
Järvenpään Taidetalo on neljä näyttelyä kattavan reitin toinen etappi.

Riikka Aresalo (s. 1970) on kuvataiteilija (ympäristötaide MA, Aalto-yliopisto, 2012). Ajasta ja
paikasta muovautuvat teokset ovat Aresalon taiteen ydintä ja hänen teoksiaan on ollut esillä sisällä
ja ulkona, Suomessa sekä ulkomailla, luvallisesti ja omin luvin. Kuvien tekemisen lisäksi Aresalo
myös kirjoittaa. Kuvataiteen ammattilaisena Aresalo on toiminut v. 2009 alkaen.
Jasmine Färling (s. 1991) on valokuvataiteilija ja dokumentaristi sekä tämänhetkinen
maisteriopiskelija Aalto-yliopistossa. Valokuvan materiaalisuus, arkiston ja nykyvalokuvan
yhdistely sekä taidegrafiikan painometodit ovat olennainen osa hänen työskentelyprosessiaan.
Näyttelyn teokset käsittelevät katoavia hetkiä, muistojen keräilyä sekä epälineaarista ajan käsitettä.
Kollaasin avulla teokset kietovat yhteen eri painomenetelmin tuotettuja valokuvia sekä matkan
varrella kerättyjä materiaaleja. Jokainen teos on otos hajanaisesta henkilökohtaisesta historiasta.
Elina Heiskanen (s. 1965) on kuvataiteilija, puutarhuri ja graafinen suunnittelija,
Taidemaalariliiton ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen. Hän työskentelee piirustuksen, maalauksen ja
grafiikan keinoin, yhdistelee mielellään eri tekniikoita ja tekee taiteilijakirjoja. Smithin kirjassa
Elina kiinnitti huomiota siihen, että tekijä on samanaikaisesti sekä fanituksen kohde että lukuisten
taiteilijoiden ja kirjailijoiden fani. Näyttelyn teoksissa Elina pohtii fanituksen, persoonallisuuden ja
identiteetin kysymyksiä eteläkorealaisen popyhtye BTS:n jäsenten ja erityisesti heidän albuminsa
Map of the Soul: 7 (2020) jungilaisen luennan kautta.

Kaija Laitanen (s. 1973) on kuvataiteilija (kuvataiteen tutkinto, Kuvataideakatemia 2000).
Näyttelyn piirustuksissa hän on kuvannut tekemisen personoituja innoittajia ja esteitä; muusaa ja
demoneita, sekä tekemisen paikkaa; kotia.
Hanna Mikola (s. 1979) on kuvataiteilija, arboristi ja puutarhuri. Hänen maalauksensa käsittelevät
usein aikaa ja arkea, eivät vain kohdettaan kuvaten, vaan muistumana myös itse
maalaustapahtumasta. Myös Smithin kirjassa resonoivat erilaiset ajan kulumisen, vauhdin ja
pysähtyneisyyden tunteet.
Minna Nuotio (s. 1979) on itseoppinut kuvataiteilija, artesaani ja yhteisöpedagogi. Toistuvat
rutiinit kahvinjuontirituaaleineen antavat Smithin kirjalle muodon, mistä syntyi idea käyttää kahvia
näyttelyn tussipiirustusten materiaalina. Lopputuloksena on tuokiokuvia elämästä M Trainin
mustavalkoisten valokuvien hengessä. After Images -sarjan maalaukset on tehty vanhoja teoksia
jatkotyöstäen M Trainin kerroksellisten muistojen innoittamana: mennyt ja nykyisyys kohtaavat.
Niina Pietarinen (s. 1990) ja Mira Vornanen (s. 1990) tutustuivat opiskellessaan valokuvausta
Turun AMK:n Taideakatemiassa. Kuten Patti Smith kirjassaan myös Niina ja Mira ovat lähteneet
retkelle kameran kanssa. Kuvat ovat syntyneet sattumanvaraisesti molempien kuvattua vuorotellen
samalle filmille. Heidän julkaisunsa Retkellä — kevät kokoaa kevään aikana tallentuneet
mustavalkoiset valokuvat.
Aino Säävälä (s. 1979) on taidemaalari, puutarhuri ja itseoppinut muusikko. Hän tekee
luonnoskirjaa kahviloissa sekä muissa paikoissa ja ”ajoissa”. Joskus keskittyminen onnistuu
pidempään, toisinaan ajatus jatkuu vain muutamia sekunteja. Kirjaan jää jälki ajasta.

Lisätietoja:
Kaija Laitanen
laitanenkaija@gmail.com